Datum Dag Tijd Spreker Omschrijving

31 maart 2018

Sjabbat

10:30

Richard Santinge

Pesach, 1e dag Ongezuurde brodenfeest                                                   Zie Feesten
Richard Santinge is voorganger van de Vrije Baptistengemeente De Wijngaard in Leeuwarden. Samen met zijn gezin is hij vanaf 2007 aan De Wijngaard verbonden.
Richard (1975) en Martine (1973) zijn in 1996 getrouwd en hebben 4 kinderen: Seruja (1999), Eva (2002), Loïs (2004) en Levi (2009). Richard studeerde Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) in Ede en Theologie aan de Evangelische Theologische Hogeschool (ETH) in Veenendaal en de Rijksuniversiteit in Groningen (RUG). In 2013 heeft Richard aan de RUG de Master Origins of Abrahamic Religions (Jodendom, Christendom en Islam) behaald.  In deze periode heeft hij zich aan de hand van de verschillende Pesach teksten gespecialiseerd in de tekstuele groei van de Hebreeuwse Bijbel. Naast zijn werk in de Wijngaard is Richard als docent Oude Testament betrokken bij de Evangelische Toerusting School en Royal Mission School, spreker bij de 4e Musketier, en voorzitter van de ABC gemeenten in Nederland.  Martine is wijkverpleegkundige in Leeuwarden en studeert in deeltijd aan de HBO-V. Samen zetten zij zich met de gemeente in om een nieuwe generatie te verbinden aan Jezus.

6 april 2018

6e dag (vrijdag)

10:30

Jaap Heeringa

Pesach, 7e dag met Liefdemaal                                                            Zie Feesten
Jaap Heeringa is sinds 1995 voorganger van de 'Messiaanse Gemeente Rehoboth' in Leeuwarden. Hij is getrouwd met Dorytha en samen hebben zij vier kinderen. Naast voorganger was hij jarenlang veeboer en is nu parttime klusser.
Hij is oprichter en voorzitter van de 'Stichting Mo’adim', de organisatie die o.a. elk jaar een 8-daags landelijk Loofhuttenfeest organiseert voor 'Wie Jeruzalem te ver is'. Ook is hij is auteur van de 'Mo’adimcursus', een 10-daagse avondcursus over de Feesten van JHWH en de Joodse feesten: Chanoeka en Poerim. Jaap werkt nu aan een 4-daagse avond cursus 'Oriëntatiecursus Hebreeuws'.
Daarnaast leidt hij twee studiehuizen en geeft hij lezingen/Bijbelstudies over o.a. de Feesten, onze Bijbels-Joodse wortels en het Messiaans Jodendom.

7 april 2018

Sjabbat

10:30

Kees Hendriksen

Kees Hendriksen (1990) studeerde HBO-Theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede, en is in het dagelijks leven actief als Missionair-Diaconaal Werker in zijn woonplaats Almere. Tijdens zijn studie ontwikkelde hij een diepe liefde voor Gods volk Israël en ontdekte hij de rijke inhoud van de Bijbelse Feesten, Sjabbat en de heerlijke Messiaanse Toekomst die ons te wachten staat. "Het is mijn verlangen om niet-gelovigen te bereiken met het Evangelie van het Koninkrijk, en christenen te helpen in de zoektocht/terugkeer naar de Bijbelse wortels van het geloof."

14 april 2018

Sjabbat

10:30

Henk Poot

Ds. Henk Poot, oorspronkelijk afkomstig uit de PKN kerk, is als Israël predikant sinds jaren verbonden aan de wereldwijde stichting ‘Christenen voor Israël’. Hij spreekt met passie en bewogenheid over Gods volk en land.
Henk Poot: ‘Als ik preek over Jezus, is het goed, maar als ik begin over Israël, zie ik mensen ogenblikkelijk inzakken en afhaken. Daar heb je hem weer. Inpraten op ons ellendige zondaarsbestaan is nog wel te doen, maar zeggen dat Jezus een Jood was en gebleven is en dat wij door Hem in het huis van Israël zijn uitgenodigd, wordt ons teveel.’

21 april 2018

Sjabbat

10:30

Harry Locht

Harry Locht (1939), gehuwd en vader van drie gehuwde kinderen (en inmiddels opa van tien kleinkinderen), heeft na zijn pensionering als arts nog twee jeugddromen in vervulling zien gaan: het op de een of andere wijze mogen bedienen van/onderwijzen in Gods Woord en het op de een of andere wijze in directe zin dienstbaar mogen zijn aan Gods volk Israël. De eerste is uitgekomen in het van tijd tot tijd te mogen voorgaan in samenkomsten van messiaanse gemeenten en daarnaast met de publicatie van zijn 'keynote-studies' van de Tora op de website Parashot and Haftarot en de tweede in het samen met zijn vrouw Joska gedurende 16 jaar actief te hebben mogen zijn (tot eind 2015) in het gratis verspreiden van Gods Woord onder Joodse gemeenschappen in Hongarije, Roemenië en Servië, via de Stichting "Israël en de Bijbel.''
 

28 april 2018

Sjabbat

10:30

Jeroen Kwint

Jeroen Kwint is voorganger en mede-oprichter van de Joods Messiaanse gemeente Beet Sar Sjalom in Lelystad.
Jeroen is getrouwd met Marrie en ze wonen in Lelystad. Samen hebben ze vier lieve kinderen. Jeroen is (zang)leider van de Simchaimband.
Hij studeerde aan de Bestuursacademie in Tilburg en en is in het dagelijks leven werkzaam bij de gemeente Amstelveen als vergunningenmanager Wabo.

5 mei 2018

Sjabbat

10:30

Jaap Heeringa

Jaap Heeringa is sinds 1995 voorganger van de 'Messiaanse Gemeente Rehoboth' in Leeuwarden. Hij is getrouwd met Dorytha en samen hebben zij vier kinderen. Naast voorganger was hij jarenlang veeboer en is nu parttime klusser.
Hij is oprichter en voorzitter van de 'Stichting Mo’adim', de organisatie die o.a. elk jaar een 8-daags landelijk Loofhuttenfeest organiseert voor 'Wie Jeruzalem te ver is'. Ook is hij is auteur van de 'Mo’adimcursus', een 10-daagse avondcursus over de Feesten van JHWH en de Joodse feesten: Chanoeka en Poerim. Jaap werkt nu aan een 4-daagse avond cursus 'Oriëntatiecursus Hebreeuws'.
Daarnaast leidt hij twee studiehuizen en geeft hij lezingen/Bijbelstudies over o.a. de Feesten, onze Bijbels-Joodse wortels en het Messiaans Jodendom.

12 mei 2018

Sjabbat

10:30

Christian Verwoerd

Christian Verwoerd is een jonge gospelzanger met een groot hart voor Israel. In 2009 bracht hij zijn eerste album uit met eigen praisesongs. In november 2011 volgde 'In aanbidding voor de Koning', met opnieuw 11 eigen geschreven nummers. Christian houdt zich naast zijn reguliere werk (3 dagen per week) bezig met veel muzikale projecten en concerten. Er zijn voor hem twee grote doelen: Ten eerste, om jongeren bij Jezus te brengen en hen aan te vuren in het geloof. In de tweede plaats wil hij graag Gods wereldwijde plan onder de aandacht brengen bij christenen en daar heeft Israel een centrale plaats in. Waar God in deze tijd mee bezig is, daar moeten wij ook mee bezig zijn.

19 mei 2018

Sjabbat

10:30

Wout Kelder

Wout Kelder is 61 jaar en is getrouwd met Ina sinds 21 juni 2017. Samen hebben zij 8 kinderen en 7 kleinkinderen.
Wout is docent aan een Mbo school in Hoogeveen.
Op 17 jarige leeftijd tot levend geloof gekomen en is vele jaren zeer actief voor Youth for Christ geweest. Heeft theologie gestudeerd in Kampen aan de Gereformeerde theologische faculteit. Heeft jarenlang  godsdienstonderwijs gegeven aan leerlingen van het Mbo. Gaat regelmatig voor in verschillende PKN gemeenten. Samen met zijn vrouw geeft hij avonden over Israel.

20 mei 2018

1e dag (zondag)

00:00

Jaap Heeringa

Sjawoeot Wekenfeest                                                                                 Zie Feesten
Samenkomst met de Messiaanse Gemeenten uit Drachten, Sneek en Leeuwarden.
Meer informatie volgt.

Jaap Heeringa is sinds 1995 voorganger van de 'Messiaanse Gemeente Rehoboth' in Leeuwarden. Hij is getrouwd met Dorytha en samen hebben zij vier kinderen. Naast voorganger was hij jarenlang veeboer en is nu parttime klusser.
Hij is oprichter en voorzitter van de 'Stichting Mo’adim', de organisatie die o.a. elk jaar een 8-daags landelijk Loofhuttenfeest organiseert voor 'Wie Jeruzalem te ver is'. Ook is hij is auteur van de 'Mo’adimcursus', een 10-daagse avondcursus over de Feesten van JHWH en de Joodse feesten: Chanoeka en Poerim. Jaap werkt nu aan een 4-daagse avond cursus 'Oriëntatiecursus Hebreeuws'.
Daarnaast leidt hij twee studiehuizen en geeft hij lezingen/Bijbelstudies over o.a. de Feesten, onze Bijbels-Joodse wortels en het Messiaans Jodendom.

26 mei 2018

Sjabbat

10:30

Jaap Heeringa

Jaap Heeringa is sinds 1995 voorganger van de 'Messiaanse Gemeente Rehoboth' in Leeuwarden. Hij is getrouwd met Dorytha en samen hebben zij vier kinderen. Naast voorganger was hij jarenlang veeboer en is nu parttime klusser.
Hij is oprichter en voorzitter van de 'Stichting Mo’adim', de organisatie die o.a. elk jaar een 8-daags landelijk Loofhuttenfeest organiseert voor 'Wie Jeruzalem te ver is'. Ook is hij is auteur van de 'Mo’adimcursus', een 10-daagse avondcursus over de Feesten van JHWH en de Joodse feesten: Chanoeka en Poerim. Jaap werkt nu aan een 4-daagse avond cursus 'Oriëntatiecursus Hebreeuws'.
Daarnaast leidt hij twee studiehuizen en geeft hij lezingen/Bijbelstudies over o.a. de Feesten, onze Bijbels-Joodse wortels en het Messiaans Jodendom.

2 juni 2018

Sjabbat

10:30

Jochanan de Vos

9 juni 2018

Sjabbat

10:30

Gerard Jansen

Gerard en Dineke Janssen zijn al vele jaren op verschillende manieren bij Israël betrokken. Zij woonden in 1986/87 een jaar in Jeruzalem en vieren sinds begin tachtiger jaren de Sabbat. Gerards achtergrond is die van een zakenman met belangstelling voor geschiedenis en theologie. Dineke was onderwijzeres. 
Na een zoektocht vanuit traditioneel Protestantse kerken en Evangelische gemeentes voelen ze zich nu thuis in kringen waar Yeshua als Messias beleden wordt maar staan ook voortdurend in de ontmoeting met andere (synagogale) Joden en Joodse stromingen. Ze zijn vele jaren actief betrokken geweest bij de Aliyah, de terugkeer van het Joodse volk en Israël naar haar land als nationale coördinatoren voor Ebenezer Operatie Exodus in Nederland.

16 juni 2018

Sjabbat

10:30

Jean Luca Murk

Jean Luca spreekt sinds 2000 een of twee keer per jaar in onze gemeente. Hij is getrouwd, heeft drie kinderen en heeft een grote liefde voor de Bijbel en de wet van God. Hij probeert met zijn overdenkingen te laten zien dat God dichtbij ons is.

23 juni 2018

Sjabbat

10:30

Jaap Heeringa

Jaap Heeringa is sinds 1995 voorganger van de 'Messiaanse Gemeente Rehoboth' in Leeuwarden. Hij is getrouwd met Dorytha en samen hebben zij vier kinderen. Naast voorganger was hij jarenlang veeboer en is nu parttime klusser.
Hij is oprichter en voorzitter van de 'Stichting Mo’adim', de organisatie die o.a. elk jaar een 8-daags landelijk Loofhuttenfeest organiseert voor 'Wie Jeruzalem te ver is'. Ook is hij is auteur van de 'Mo’adimcursus', een 10-daagse avondcursus over de Feesten van JHWH en de Joodse feesten: Chanoeka en Poerim. Jaap werkt nu aan een 4-daagse avond cursus 'Oriëntatiecursus Hebreeuws'.
Daarnaast leidt hij twee studiehuizen en geeft hij lezingen/Bijbelstudies over o.a. de Feesten, onze Bijbels-Joodse wortels en het Messiaans Jodendom.

30 juni 2018

Sjabbat

10:30

Leo Kraak

Leo Kraak heeft theologie gestudeerd en is jarenlang als geestelijk verzorger verbonden geweest aan diverse tehuizen. Daarnaast was hij ook godsdienstleraar. Zijn hart ging vooral uit naar het pastoraat. Hij is de laatste twaalf jaar, samen met mijn vrouw Feiktje, werkzaam geweest in het "Shalomhuis" te Uddel waar zij het pastoraat verzorgden. Tevens verzorgt Leo Kraak lezingen in diverse kerken en gemeentes over pastorale onderwerpen.

7 juli 2018

Sjabbat

10:30

Rob Duijzer

Na de MEAO Commerciële richting studeerde Robert Duijzer Godsdienstwetenschappen aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven, België. Daarna studeerde hij enkele jaren Bijbels Hebreeuws aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem. Zijn werkervaring is o.a. in de administratie, logistiek en transport, als part-time chauffeur en logistiek planner. Daarnaast vervulde hij functies in het gemeenteleven: jeugdleider, bijbelleraar, en spreker bij diverse cursussen en stichtingen.

14 juli 2018

Sjabbat

10:30

Ds. Jan den Admirant

Ds.Jan den Admirant (1950) groeide op in de Geref. Gemeente in Vlaardingen, studeerde Theologie aan de Rijksuniversiteit in Utrecht. In 1972 trouwde hij met Ada Sneep. Zij ontvingen vijf kinderen en een groeiend aantal kleinkinderen. Van juni 1979 tot nov. 1993 diende Den Admirant de Hervormde gemeenten van Babyloniënbroek (1979-185) en Hollandscheveld (1985-1993), en later parttime de Hervormde Evangelisatie in Ruinerwold (1998-2001). Vanaf het begin was zijn prediking gericht op de Persoon van Jezus, de opbouw van de gemeente en het zicht op Israël en het komende koninkrijk van de Messias. Zijn eerste boek, ‘Tempelreiniging van daag’ (1988), over de boodschap van Maleachi voor nú, riep uiteenlopende reacties op. In 1994 begon hij met de verkondiging van het ‘Evangelie van het Koninkrijk’ in het hele land, voornamelijk in de noordelijke provincies, in allerlei kerken en gemeenten. Verschillende boeken heeft hij geschreven, waaronder ‘Schoon schip in kerk en staat’ (1995) het standaard werk in twee delen, ‘Israël en Juda, in eenheid en verscheidenheid’ (2000/2001). In 2007 werd door hem de Uitgeverij Jeruzalem of Rome opgericht. waarbij tot nu toe acht geschriften zijn verschenen. In zijn laatste twee boeken, ‘De Herder en de tem pel’ (2010) en ‘Nederland, van hoer tot bruid’ (2012) schetst hij Gods grote plan, waarbij naast een heel stuk vergeten of verzwegen vaderlandse geschiedenis, vooral fundamentele zaken onder de aandacht worden gebracht. Het thema ‘Hooglied in profetisch licht’ komt in laatst genoemde boeken uitdrukkelijk aan de orde.

21 juli 2018

Sjabbat

10:30

Jaap Heeringa

Jaap Heeringa is sinds 1995 voorganger van de 'Messiaanse Gemeente Rehoboth' in Leeuwarden. Hij is getrouwd met Dorytha en samen hebben zij vier kinderen. Naast voorganger was hij jarenlang veeboer en is nu parttime klusser.
Hij is oprichter en voorzitter van de 'Stichting Mo’adim', de organisatie die o.a. elk jaar een 8-daags landelijk Loofhuttenfeest organiseert voor 'Wie Jeruzalem te ver is'. Ook is hij is auteur van de 'Mo’adimcursus', een 10-daagse avondcursus over de Feesten van JHWH en de Joodse feesten: Chanoeka en Poerim. Jaap werkt nu aan een 4-daagse avond cursus 'Oriëntatiecursus Hebreeuws'.
Daarnaast leidt hij twee studiehuizen en geeft hij lezingen/Bijbelstudies over o.a. de Feesten, onze Bijbels-Joodse wortels en het Messiaans Jodendom.

28 juli 2018

Sjabbat

10:30

Simco van den Bosse

Simco van den Bosse is getrouwd met Annet en samen wonen ze in Westerbork. Ze hebben drie zonen en ook kleinkinderen. Na een pro-lifeconferentie in Israël zijn Simco en Annet zich gaan inzetten voor het pro-life werk.

4 augustus 2018

Sjabbat

10:30

Dr. Klaas Goverts

Dr. Klaas Goverts is gepromoveerd als Oudtestamenticus. Hij is Hervormd predikant in Noord Holland. Hij geeft door het hele land Bijbelstudies over tal van onderwerpen en Bijbelboeken. Klaas is expert op het gebied van het Hebreeuws en zijn studies zijn heel bijzonder door de unieke uitleg met een bijzonder pastorale inhoud. Sinds 1972 verzorgt hij leerhuizen en studiedagen, met name over de diepere lagen van het Hebreeuws en de achtergronden van de Hebreeuwse letters, kabbala, en gnostiek.

11 augustus 2018

Sjabbat

10:30

Paul Jeager

18 augustus 2018

Sjabbat

10:30

Jaap Heeringa

Jaap Heeringa is sinds 1995 voorganger van de 'Messiaanse Gemeente Rehoboth' in Leeuwarden. Hij is getrouwd met Dorytha en samen hebben zij vier kinderen. Naast voorganger was hij jarenlang veeboer en is nu parttime klusser.
Hij is oprichter en voorzitter van de 'Stichting Mo’adim', de organisatie die o.a. elk jaar een 8-daags landelijk Loofhuttenfeest organiseert voor 'Wie Jeruzalem te ver is'. Ook is hij is auteur van de 'Mo’adimcursus', een 10-daagse avondcursus over de Feesten van JHWH en de Joodse feesten: Chanoeka en Poerim. Jaap werkt nu aan een 4-daagse avond cursus 'Oriëntatiecursus Hebreeuws'.
Daarnaast leidt hij twee studiehuizen en geeft hij lezingen/Bijbelstudies over o.a. de Feesten, onze Bijbels-Joodse wortels en het Messiaans Jodendom.

25 augustus 2018

Sjabbat

10:30

Richard Zevenhuizen

Richard A. Zevenhuizen is Nationaal Coördinator ‘Ebenezer Operation Exodus’ Nederland. Het is een organisatie die geboren is tijdens de Golfoorlog in 1991, om Joodse mensen te helpen terugkeren naar Israël. Bijbelse profetieën gaan in vervulling; de God van Abraham, Izaäk en Jacob (Israël) is trouw aan Zijn woord en maakt zijn beloften waar. Onze humanitaire hulpprogramma’s bieden praktische ondersteuning en vertroosting aan de armen en behoeftigen in de Joodse gemeenschappen van de voormalige Sovjet-Unie, in Israël en elders.

1 september 2018

Sjabbat

10:30

Albert Oosting

Albert komt al jarenlang in Israël. En al meer dan twintig jaar maakt hij intensieve studie van de geschiedenis van het Joodse volk en Gods plan met Israël in de eindtijd. Over Israël en aanverwante onderwerpen schreef hij verschillende studies. Hierover geeft Albert ook onderwijs, in kerken, messiaanse gemeenten en op interkerkelijke bijeenkomsten. Met name de rol die wij als gelovigen uit de heidenen zouden moeten vervullen is één van zijn favoriete onderwerpen. Albert heeft 2 boeken geschreven: “The wall of hostility broken down (Efez. 2:14-15)” en “Noömi en Ruth, het verhaal van onze tijd”.