Naam van het kerkgenootschap

Messiaanse Gemeente Rehoboth

Kamer van Koophandel nummer

KvK: 01171082

Algemene gegevens

Naam ANBI: Messiaanse Gemeente Rehoboth
Website: http://www.mg-rehoboth.nl
Email: info@mg-rehoboth.nl
Bezoekers adres: Bleeklaan 119
Postcode: 8921 HA
Plaats: Leeuwarden
Post adres: Bleeklaan 119

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een twee algemene leden. De voorganger draagt de eindverantwoordelijkheid en wordt ondersteund door het bestuur.

Beleidsplan

Voor het beleidsplan verwijzen we naar onze website:
http://www.mg-rehoboth.nl/wie-zijn-wij/

Beloningsbeleid

Mensen worden financieel niet beloond voor hun werken. Onkosten die gemaakt worden voor de gemeente kunnen wel vergoed worden met instemming van het bestuur. Verder is er een vergoeding voor de spreker.

Verslag van de activiteiten

  • Iedere zaterdag is er een samenkomst.

  • De Bijbelse feesten worden gevierd. Soms op de zaterdag en soms op door de weekse dagen. Dit is een aantal keren gecombineerd met een liefdemaal.

  • Lezingen over specifieke onderwerpen door gastsprekers.

  • Bidstonden en Bijbelstudies.


Financiële Begroting

Hieronder volgt de  financiële begroting van de MG Rehoboth:

 

 

 

ANBI

De Messiaanse Gemeente Rehoboth staat bij de belastingdienst geregistreerd als ANBI.  Zoek op>>  of bekijk de registratie hieronder.