Feestdata 2017 
 
                                                            
 
 
Algemene datum
Bijbelse datum
Feest
Sab 28 januari
1 Sjewat
Nieuwe maan van de maand Sjewat
Ma 1 februari  
1 Adar I
 
Nieuwe maan van de maand Adar I
Zo 12 maart
14 Adar
Poerim (Lotenfeest) Uitroeier van Gods Volk overwonnen.
Di 28 maart
1 Nisan
Nieuwe maan van de maand Nisan, Bijbels Nieuwjaar.
Ma 10 april
14 Nisan
Pesach (Pascha) Sterven van het lam in Egypte, voorbijgaan van de doodsengel. Het sterven van Het Lam, Jesjoea Messias.
Di 11  t/m
Ma 17 april
15 – 21 Nisan
Ongezuurdebrodenfeest (Chag Matsot). Feest van de Uittocht uit Egypte, uit de zondige wereld. Feest van de opstanding van Jesjoea, van levensheiliging, heilige wandel, ongezuurd zijn.
Zo 16 april
20 Nisan
Beweeggarvedag. (Jom et-Omer hatnoefah) Nieuwe oogst, oogst van de eerstelingen. Jesjoea stelt Zich voor aan de Vader, en verschijnt aan de leerlingen. Eerste dag omertelling.
Do 27 april
1 Ijar
Nieuwe maan van de maand Ijar
Vr 26 mei
1 Sivan
Nieuwe maan van de maand Sivan
Zo 4 juni
10 Sivan
Wekenfeest (Chag haSjawoeot) Feest der Eerstelingen, 50e dag omertelling, Pinksteren, Overhandiging van de 10 woorden bij de Sinaï. Uitstorting van de Heilige Geest. De eerste oogst (tarwe, gelovigen). Bewegen van de twee broden.
Zo 25 juni
1 Tammoez
Nieuwe maan van de maand Tammoez.
Ma 24 juli
1 Av
Nieuwe maan van de maand Av.
Zo 23 augustus
1 Eloel
Nieuwe maan van de maand Eloel.
Do 21 september
Joods nieuwjaar 5778
1 Tisjri
Nieuwe maan van de maand Tisjri.
Bazuinendag (Jom Teroea): dag der herinnering, Jom HaSjofar, Rosh Hasjana, Jesjoea’s wederkomst, eerste opstanding(die van de gelovigen, verzameling alle stammen van Israel, Jesjoea koning, Jesjoea geboren.
Sab 30 september
10 Tisjri
Grote Verzoendag (Jom Kippoer): dag der bedekking, Nieuw Verbond met Juda en Israel. Nationale vergeving van zonden, verzoening met Israel, Satan 1000 jaar gebonden.
Do 5 oktober  t/m
Wo 11 oktober
15 – 21 Tisjri
Loofhuttenfeest (Soekot): Feest der inzameling, tentenfeest (huttenfeest), grote oogst, fruit oogst; Messiaanse Rijk, Duizendjarig Rijk, Jesjoea regeert met de gelovigen; in het beloofde land herinnering aan de woestijnreis, aan Gods bescherming.
Wo 11 oktober
21 Tisjri
Hosjanna Rabba, 7 dagen achter elkaar water geschept uit de bron van Siloam en uitgegoten op het tempelplein, maar deze dag 7 keer (Joh.7:37) Jesjoea is het Levend water.
Do 12 oktober
22 Tisjri
De Achtste Dag (Sjemini Atzeret): slotfeest; Vreugde der Wet (Simcha Tora); 2e opstanding; laatste oordeel; Eeuwigheid. Nieuwe hemel en nieuwe aarde. God alles in allen.
Sab 21 oktober
1 Chesjwan
Nieuwe maan van de maand Chesjwan.
Zo 19 november
1 Kislev
Nieuwe maan van de maand Kislev.
Wo 13 dec. t/m
Wo 20 dec.
25 Kislev  t/m
2 Tewet
Chanoeka (Inwijding): inwijdingsfeest, lichtfeest, (Joh.10:22); Jesjoea de Messias verwekt.
Ma 19 december
1 Tewet
Nieuwe maan van de maand Tewet.