Hartelijk welkom op de site van de:

Elke Sjabbat (zaterdag) is er een samenkomst: Bleeklaan 119, 8921HA Leeuwarden
De samenkomsten beginnen om 10.30 uur

 

 
Er spreken op Sjabbat geregeld verschillende landelijke voorgangers.
Rechts op deze paginavindt u de spreker voor de komende Sjabbat.

Onder het kopje Agenda vindt u de data van de andere Sjabbat samenkomsten, maar ook van
de feesten, de namen van de sprekers en de eventuele bijzonderheden.

U bent van harte welkom om onze samenkomsten te bezoeken.

Na afloop is er een gezamenlijk koffie drinken en is er alle gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. 

 
Gezegende nieuwe maanD van Adar

                                                                                                                    Lees meer over Adar >>

 
En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE.  Jesaja 66:23    
 
Nieuwemaan 27 februari 2017. Op de avond van 26 februari begint de 12e maand (Adar). In Ezra lezen we dat in de maand Adar de tempel klaar was. (Ezra.6:15), “ 15 En dit huis werd voltooid op de derde dag van de maand Adar ; het was het zesde regeringsjaar van koning Darius” . Bijna 4,5 jaar was er aan gewerkt. 21 jaar nadat het fundament was gelegd”. (Ezra.3:10). Vers.16, “ En de Israëlieten, de priesters, de Levieten en de overige ballingen verrichtten de inwijding (chanoekat) van dit huis van God met vreugde” . Jaren later werd hij opnieuw ingewijd, op de 25 e Kislev (Chanoeka), na de onwijding door Antiochus Ephifanes. De Joden die de oude tempel nog gezien hadden weenden bij deze herbouwde tempel. Maar Haggai profeteert op de 21 e van de 7 e maand (hosjanna rabba): “ De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste” (vers 2:2,10). Dit werd waarheid toen Jesjoea in de tempel gebracht werd, (Luc.2:32). En elke keer dat Jesjoea in de Tempel kwam. Lees meer over de Bijbelse Feesten  en  Nieuwe Maan
Update Oekraïne project 'Hulp aan Raisa'
Het laatste nieuws over de hulp aan de zieke Raisa
Bijgewerkt 9 november 2016
 
 

 
Oekraïne Project
Nieuws over het door onze Gemeente gesteunde 'Oekraïne Project'
van 'Shalom Ministry association' uit Polen. - Bijgewerkt oktober 2016

  

 

 

Simco van den Bosse 
  
spreekt op
 
Sjabbat: 4 maart
om 10.30 uur
 

Thema:Parasja van deze week
Wekelijkse Thora lezing
 
Exodus 25:1 t/m 27:19
 
 
Teroema - Heffingen