Hartelijk welkom op de site van de:

Elke Sjabbat (zaterdag) is er een samenkomst: Bleeklaan 119, 8921HA Leeuwarden
De samenkomsten beginnen om 10.30 uur

 

 
Er spreken op Sjabbat geregeld verschillende landelijke voorgangers.
Rechts op deze paginavindt u de spreker voor de komende Sjabbat.

Onder het kopje Agenda vindt u de data van de andere Sjabbat samenkomsten, maar ook van
de feesten, de namen van de sprekers en de eventuele bijzonderheden.

U bent van harte welkom om onze samenkomsten te bezoeken.

Na afloop is er een gezamenlijk koffie drinken en is er alle gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. 

  


 
Nieuwe maanD Tishri / Rosh HaShana

Nieuwe maan Tishri
Op de avond van 20 september begint de 7e maand, de maand Tisjri. We lezen voor het eerst over de zevende maand in Gen. 8:4 'En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat'. Dit is echter niet de maand Tisjri, maar de maand Nisan/Abib, de eerste maand. Na de Uitocht uit Egypte werd de 1e maand, de 7e maand, Ex.12:2. Doch het burgelijk jaar, het koningsjaar en het landbouwjaar bleven de, nu 7e maand, als 1e maand hanteren. Ez.3:1-2 'Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten zich in de steden gevestigd hadden ... en zij herbouwden het altaar van de God van Israël om daarop brandoffers te brengen volgens wat geschreven staat in de wet van Mozes, de man Gods'. Nadat de Joden uit Babylon teruggekeerd waren bouwden ze een altaar en hervatten de offerdienst, hoewel er nog geen tempel was. Tegenwoordig zijn er ook Joden bezig om te zien hoe ze de offerdienst kunnen hervatten, want in Ezra’s dagen is dit ook jaren zonder tempel gebeurd.
 
Rosh HaShana
Het is de dag van herinnering, gevierd op de eerste van de zevende maand, de maand Tisjri. Binnen het Jodendom is deze dag de Nieuwjaarsdag-Rosh HaShana (hoofd van het jaar), de eerste dag van het burgerlijk nieuwjaar.  (Bijbelse Feesten>>)
 
 

Israëlavond met Jeremy Gimpel 
Dinsdagavond 8 augustus mochten we de Joodse rabbi Jeremy Gimpel begroeten in het Rehoboth gebouw. Ondanks de vakantie waren er 75 Israëlvrienden. Jeremy is een bijzonder actieve Thora geleerde, geboren uit Joodse ouders in Amerika en al jong verhuisd naar Israël. Hij heeft een radiostation: Voice of Israël en een veel bekeken organisatie/website: thelandofisrael.com. Ook bouwt hij een internationaal gebedshuis in de bergen van Judea om de ontmoeting tussen het Joodse volk en gelovigen uit de heidenen te bevorderen. Op zijn geheel eigen gedreven wijze gaf hij ons een prachtige uitleg over het boek Ezra. Opvallend daarin de overeenkomst met de huidige tijd, waarbij na de ballingschap de teruggekeerde Joodse tempelbouwers werden afgeschrikt door de aanwezige bewoners en op vreemde wijze procedureel werden tegengewerkt (Ezra 4:4-6). Precies zoals tegenwoordig de Palestijnse Arabieren, gesteund door o.a. de VN, er alles aan doen om het bestaan van het Joodse volk onmogelijk te maken en tegen te werken. Jeremy is hier zeer bij betrokken en geeft veel informatie via video vlog reportages. De veelzijdige Jeremy leerde ons nog een prachtig lof- en prijslied, onder begeleiding van zijn gitaar en op de blokfluit zijn zoontje Akieva van 10 jaar. Na een video uitleg over het te bouwen ‘Yeshiva’, gebedshuis met gastenverblijven en een boerderij met o.a. wijngaarden en olijfbomen, gaf Jeremy een toelichting over zijn opvang van 11 Joodse jongeren (weeskinderen), die veel werk doen, maar wel twee jaar door hem moeten worden onderhouden, tot ze in militaire dienst kunnen op 18 jarige leeftijd. Dit kost vanzelfsprekend geld en de opbrengst van de daarvoor gehouden collecte was zeer goed, wat de betrokkenheid van alle aanwezigen bevestigd en door Jeremy ook als zeer bemoedigend werd ervaren. Alle dank aan Hashem! (Margriet Rinsma)

 


 

Oekraïne Project
Onze gemeente steunt het 'Oekraïne Project'
van 'Shalom Ministry Association' uit Polen. Voor info klik hier>> (engelstalig)
Stichting Roechama

 

 

 

 

Onze gemeente steunt ook Stichting Roechama: Stichting Roechama is een christelijke hulporganisatie, die al sinds 2003 werkt onder het Joodse volk in Oekraïne. De naam van de stichting is afkomstig uit de Bijbel en betekent ontferming. Stichting Roechama heeft als doel ontferming te tonen aan het Joodse volk en aan andere hulpbehoevenden in Oost Europa. De prioriteit van stichting Roechama ligt bij het Joodse volk in Oekraïne. Stichting Roechama ziet het als haar roeping het Joodse volk in geestelijk opzicht te bemoedigen en in materieel opzicht te steunen.  “Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw God is Koning.” Jes. 52:7. “Immers, als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel gekregen hebben, zijn zij ook verplicht hen met stoffelijke te dienen.” Rom. 15:27. Lees ook over het Adoptieplan>>

 

Jaap Heeringa
  
spreekt op
 
Sjabbat: 30 september
om 10.30 uur
 

Thema: ‘Wat ging er verkeerd in het paradijs en hoe komt het goed'Parasja van deze week
Wekelijkse Thora lezing
 
Leviticus 16
 
 
Yom Kippoer - Grote verzoendag


 
(Najaars)feesten:
Nieuwemaan 21 sept.
Bazuinendag 21 sept.
Grote Verzoendag 30 sept.
Loofhuttenfeest 5-11 okt.*
Achtste Dag 12 okt.
Nieuwemaan 21 okt.

*Loofhuttenfeest, 8 dgn op camping De Kleine Belties, nabij Hardenberg.
Richtprijs 5 euro per dagdeel. Zelf zorgen voor accommodatie.

Meer info en aanmelden op www.moadim.nl >>